โดย Trt Thongnuan

5 มิถุนายน 2016

beautiful-sunday

ที่มารูป: http://chartarchive.org

“Beautiful Sunday”
(วันอาทิตย์แสนเท่)

— Daniel Boone —

Sunday morning, up with the lark
I think I’ll take a walk in the park
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
I’ve got someone waiting for me
And when I see her I know that she’ll say
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day

เช้าวันอาทิตย์ ตื่นก่อนใครใคร
คิดเดินชิลชิล ออกกำลังกาย
เฮ เฮ้ เฮ วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท
มีใครบางคน รอจะพบกัน
และฉันก็รู้ทัน เธอจะพูดออกไป
ว่า เฮ เฮ้ เฮ วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท

Ha, ha, ha, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day

ฮ้า ฮ้า ฮ้า วันอาทิตย์แสนเท่
นี่คือวัน วัน วัน ที่ฉันแสนโอเค
เมื่อเธอย้ำ ย้ำ ย้ำ ฉันจะไม่ว้าเหว่
โอ้ วัน วัน วัน วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท

Birds are singing, you by my side
Let’s take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
We’ll drive on and follow the sun
Making Sunday go on and on
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day

นกร้องเริงร่า เราเคียงคู่กัน
มานั่งรถเล่น เพลิดเพลินสักวัน
เฮ เฮ้ เฮ วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท
รถเราจะแล่น ตามดวงตะวัน
มีแค่อาทิตย์ ไม่มีวันจันทร์
เฮ เฮ้ เฮ วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท

Ha, ha, ha, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you said, said, said, said that you loved me
Oh my, my, my, it’s a beautiful day

ฮ้า ฮ้า ฮ้า วันอาทิตย์แสนเท่
นี่คือวัน วัน วัน ที่ฉันแสนโอเค
เมื่อเธอย้ำ ย้ำ ย้ำ ฉันจะไม่ว้าเหว่
โอ้ วัน วัน วัน วันอย่างนี้ต้องทุ่มเท