โดย Trt Thongnuan

24 กุมภาพันธ์ 2016

 

“Blowin’ In The Wind”

(ลอยไกลกลืนไปกับลม)

— Bob Dylan —

dylan

ที่มารูป: http://ultimateclassicrock.com

How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

How many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand?

Yes, and how many times must the cannon balls fly

Before they’re forever banned?

มีกี่ถนนที่คนต้องฟันฝ่า

ก่อนได้พิสูจน์ค่าในบั้นปลาย

มีกี่แผ่นน้ำพิราบต้องบินฝ่า

ก่อนมันนิทราบนผืนทราย

และต้องอีกสักกี่ครั้งกระสุนปืนก้องนภา

ก่อนมันจะเลิกราตลอดไป

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind.

คำตอบนั้นเพื่อนเอย เฉลยล่องลอยหนใด

คำตอบนั้นลอยไกลกลืนไปกับลม

Yes, and how many years can a mountain exist

Before it is washed to the sea?

Yes, and how many years can some people exist

Before they’re allowed to be free?

Yes, and how many times can a man turn his head

And pretend that he just doesn’t see?

และต้องอีกสักกี่ปีให้คีรีได้ยืนหยัด

ก่อนมันถูกคลื่นซัดจนหมดไป

และต้องนานสักกี่ปีให้บางคนได้ยืนอยู่

ก่อนจะไม่ต้องสู้อีกต่อไป

และต้องอีกสักกี่ครั้งที่คนมัวแต่ส่ายหน้า

และก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไร

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind.

คำตอบนั้นเพื่อนเอย เฉลยล่องลอยหนใด

คำตอบนั้นลอยไกลกลืนไปกับลม

Yes, and how many times must a man look up

Before he can see the sky?

Yes, and how many ears must one man have

Before he can hear people cry?

Yes, and how many deaths will it take ’til he knows

That too many people have died?

และต้องอีกสักกี่ครั้งที่คนเราเงยหน้า

ก่อนได้เห็นฟากฟ้าสุดกว้างไกล

และต้องมีสักกี่หูให้ใครในถิ่น

ก่อนที่จะได้ยินคนร้องไห้

และต้องตายสักกี่ครั้งมนุษย์เองจึงรู้ว่า

เพื่อนเราถูกเข่นฆ่าไปมากมาย

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind.

คำตอบนั้นเพื่อนเอย เฉลยล่องลอยหนใด

คำตอบนั้นลอยไกลกลืนไปกับลม