มาดูกันต่อว่า คำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่าง British English และ American English มีอะไรอีกบ้าง

www.siamreview.com
www.facebook.com/SiamReview