ผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ทำวิจัยในขอบข่ายกว้างเผยว่า ผู้ที่สูญเสียคนรักเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพหัวใจนานถึงหนึ่งปี

มีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นที่ชี้ให้เห็นว่า การเสียชีวิตของคนใกล้ชิด หรือการที่คุณต้องเสียเขาไป อาจไม่ใช่เพียงความรู้สึกหัวใจแตกสลาย แต่ความจริงแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหัวใจที่ร้ายแรงได้

การศึกษาชิ้นใหม่พบว่า ผู้ที่คนรักตายจากไปมีความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะและผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นอย่างยาวนาน