โดย Trt Thongnuan

10 กรกฎาคม 2016

flashlight

ที่มารูป: http://cf.c.ooyala.com

“Flashlight”
(แสงไฟ)
— Jessie J —

When tomorrow comes
I’ll be on my own
Feeling frightened of
The things that I don’t know
When tomorrow comes
Tomorrow comes
Tomorrow comes

พรุ่งนี้ใกล้เข้ามา
ฉันจะไม่พึ่งใคร
หวาดกลัวอยู่ข้างใน
สิ่งที่ไม่เคยรู้เลย
พรุ่งนี้ใกล้เข้ามา
มันใกล้เข้ามา
มันใกล้เข้ามา

And though the road is long
I look up to the sky
And in the dark I found, lost hope that I won’t fly
And I sing along, I sing along, and I sing along

เส้นทางจะไกลเท่าใด
ฉันก็จะมองขึ้นไป
ในความมืดมิดฉันเจอ ความหวังจะบินสิ้นไป
ฉันเลยร้องเพลงตาม เลยร้องเพลงตาม เลยร้องเพลงตาม

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
‘Cause you’re my flashlight (flashlight)
You’re my flashlight (flashlight), you’re my flashlight

ฉันมีครบทุกอย่างเมื่อฉันมีเธอในใจ
มองไปรอบตัว ชีวิตแสนสดใส
ฉันอยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
ใจฉันพองโตเมื่อเธอสาดแสงอยู่ข้างใน
บอกได้ ชีวิตนี้ยิ่งใหญ่
อยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
เพราะเธอคือแสงไฟ (แสงไฟ)
เธอนั้นคือแสงไฟ (แสงไฟ) เธอนั้นคือแสงไฟ

I see the shadows long beneath the mountain top
I’m not afraid when the rain won’t stop
‘Cause you light the way
You light the way,
You light the way

ฉันเห็นเงาทอดยาวใต้ยอดเขาสูงชัน
ฉันไม่ไหวหวั่นเมื่อฝนกระหน่ำซัดมา
เพราะเธอคือแสงนำทาง
คือแสงนำทาง
คือแสงนำทาง

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
(Light, light, light, you’re my flashlight)
Light, light, you’re my flashlight
Light, light, light, light, light, oh
(Light light light you’re my flashlight)
You’re my flash, oh

ฉันมีครบทุกอย่างเมื่อฉันมีเธอในใจ
มองไปรอบตัว ชีวิตแสนสดใส
ฉันอยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
ใจฉันพองโตเมื่อเธอสาดแสงอยู่ข้างใน
บอกได้ ชีวิตนี้ยิ่งใหญ่
อยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
(ไฟ ไฟ ไฟ เธอคือแสงไฟ)
ไฟ ไฟ เธอคือแสงไฟ
ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ โอ้ว
(ไฟ ไฟ ไฟ เธอคือแสงไฟ)
เธอคือแสง โอ้ว

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(You’re my flashlight)
You’re getting me, getting me through the night
‘Cause you’re my flashlight
‘Cause you’re my flashlight
You’re my flashlight

ฉันมีครบทุกอย่างเมื่อฉันมีเธอในใจ
มองไปรอบตัว ชีวิตแสนสดใส
ฉันอยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
ใจฉันพองโตเมื่อเธอสาดแสงอยู่ข้างใน
บอกได้ ชีวิตนี้ยิ่งใหญ่
อยู่ในความมืดมน แต่มีเธอเป็นแสงไฟ
(มีเธอเป็นแสงไฟ)
เธอนำพาฉัน นำพาฉัน ผ่านพ้นไป
เพราะเธอคือแสงไฟ (แสงไฟ)
เธอนั้นคือแสงไฟ (แสงไฟ) เธอนั้นคือแสงไฟ

You’re my flashlight
Light, light
You’re my flashlight
Light light ye-yeah

เธอนั้นคือแสงไฟ
ไฟ ไฟ 
เธอนั้นคือแสงไฟ
ไฟ ไฟ ใช่ ใช่

You’re my flashlight

เธอนั้นคือแสงไฟ