โดย Trt Thongnuan

2 มีนาคม 2016

 

“Heal the World”
— Michael Jackson —
michael

ที่มารูป: https://i.ytimg.com

There’s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try
You’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow

มีหนึ่งที่ในใจเธอ
และฉันรู้คือรักนั่นไง
ที่แห่งนี้คงสดใสโดยไม่ต้องเฝ้ารอ
และถ้าเธอเต็มใจให้
เธอจะพบว่าไม่ต้องเสียใจ
ที่แห่งนี้เธอจะไร้ซึ่งความเศร้าช้ำตรม

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

เส้นทางรออยู่ไม่ไกล
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
ช่วยแบ่งปันเข้าใจ
สร้างโลกให้ดีกว่า

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me

ช่วยรักษา
และเยียวยาโลกไว้
สร้างมันให้สดใส
เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกัน
เพื่อนมนุษย์จากไปทุกวัน
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
สร้างโลกให้ดีกว่า
เพื่อฉันและเพื่อเธอ

If you want to know why
There’s love that cannot lie
Love is strong
It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread
We stop existing and start living

หากอยากรู้ว่าทำไม
รักเท่านั้นที่ไม่ลวงใคร
รักอยู่ยง
มีแต่คงแบ่งปันอย่างสุขหัวใจ
หากใส่ใจเราจะเห็น
ไม่หวาดกลัวอยู่ทุกเช้าเย็น
อิ่มอุรา
เราเริ่มใช้ชีวาและก้าวไป

Then it feels that always
Love’s enough for us growing
So make a better world
Make a better place

รู้สึกได้ทุกเวลา
ว่าความรักหล่อเลี้ยงตลอดไป
ทำโลกให้ดีกว่า
สร้างให้โลกดีกว่า

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

ช่วยรักษา
และเยียวยาโลกไว้
สร้างมันให้สดใส
เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกัน
เพื่อนมนุษย์จากไปทุกวัน
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
สร้างโลกให้ดีกว่า
เพื่อฉันและเพื่อเธอ

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it’s plain to see
This world is heavenly
Be god’s glow

และความฝันที่เรานั้นต่างเฝ้ารอคงจะดูสุขสดใส
และโลกใบนี้ที่เราเคยเชื่อใจคงน่าอยู่อีกครั้ง
แล้วเราทำไมไม่เลิกเข่นฆ่า
สร้างบาดแผลให้โลกอยู่เรื่อยมา
แม้จะธรรมดา
โลกนี้สุดแสนมีค่า
จงยึดมั่น

We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares

เราจะบินสูงขึ้นไป
จิตวิญญาณเราไม่มีวันตาย
ในใจฉันทุกคนคือพี่น้องร่วมกัน
ร่วมสร้างโลกไม่หวั่นเกรง
ร่วมยินดีด้วยใจที่ครื้นเครง
แต่ละชาติวางอาวุธแล้วหันมารักกัน

We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place

เส้นทางรออยู่ไม่ไกล
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
ช่วยแบ่งปันเข้าใจ
สร้างโลกให้ดีกว่า

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

ช่วยรักษา
และเยียวยาโลกไว้
สร้างมันให้สดใส
เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกัน
เพื่อนมนุษย์จากไปทุกวัน
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
สร้างโลกให้ดีกว่า
เพื่อฉันและเพื่อเธอ

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

ช่วยรักษา
และเยียวยาโลกไว้
สร้างมันให้สดใส
เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกัน
เพื่อนมนุษย์จากไปทุกวัน
ถ้าเธอนั้นห่วงใยใส่ใจกัน
สร้างโลกให้ดีกว่า
เพื่อฉันและเพื่อเธอ