โรคลมแดด หรือ Heat stroke เป็นโรคที่เกิดจากการอยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน มักเกิดร่วมกับภาวะการขาดน้ำ ซึ่งส่งผลให้ระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายล้มเหลว เป็นโรคที่สามารถทำให้สมองและอวัยวะภายในอื่นๆ เสียหายได้ หากเป็นถึงขั้นรุนแรงอาจโคม่าหรือเสียชีวิตได้!