โดย Trt Thongnuan

8 ธันวาคม 2016

ขอแปลเพลงที่ชอบที่สุดของมาดอนนาครับ

 

“Like A Prayer”
(ดั่งขอพร)

— Madonna —

madonna

ที่มารูป: https://upload.wikimedia.org


Life is a mystery, 
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home

ชีวิตคือความลับลวง
เราทุกคนเดียวดายเหลือทน
ได้ยินเสียงเธอก้องดัง
อบอุ่นเหมือนใกล้กัน

[Chorus:]
When you call my name it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer you know I’ll take you there

เมื่อเสียงเธอก้องดัง เป็นเหมือนดั่งขอพร
ฉันคุกเข่าอ้อนวอน จูงมือเธอไปด้วยกัน
ยามมืดมิดเที่ยงคืน พลังเธอไม่ไหวหวั่น
เหมือนขอพรทุกวัน ให้ฉันได้พาเธอไป

I hear your voice, it’s like an angel sighing
I have no choice, I hear your voice
Feels like flying
I close my eyes, Oh God I think I’m falling
Out of the sky, I close my eyes
Heaven help me

ได้ยินเสียงเธอ เหมือนเทวดายอมถอดใจ
ฉันหมดทางไป ได้ยินเสียงเธอ
ใจเพ้อบินไกล
ฉันหลับตาลง ฉันคิดว่าคงอีกไม่นาน
ตกจากฟากฟ้า ได้เพียงหลับตา
สวรรค์ช่วยที

When you call my name it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer you know I’ll take you there

เมื่อเสียงเธอก้องดัง เป็นเหมือนดั่งขอพร
ฉันคุกเข่าอ้อนวอน จูงมือเธอไปด้วยกัน
ยามมืดมิดเที่ยงคืน พลังเธอไม่ไหวหวั่น
เหมือนขอพรทุกวัน ให้ฉันได้พาเธอไป

Like a child you whisper softly to me
You’re in control just like a child
Now I’m dancing
It’s like a dream, no end and no beginning
You’re here with me, it’s like a dream
Let the choir sing

เธอกระซิบ เบาๆ เฉกเช่นเด็กตัวน้อย
เชื่อฟังโดยดี พิษภัยไม่มี
ฉันเต้นอีกครา
อย่างกับในฝัน ไม่มีเริ่มต้นและจบไป
เธออยู่กับฉัน เหมือนดังฝันไป
ให้เขาร้องเพลง

When you call my name it’s like a little prayer
I’m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer you know I’ll take you there

เมื่อเสียงเธอก้องดัง เป็นเหมือนดั่งขอพร
ฉันคุกเข่าอ้อนวอน จูงมือเธอไปด้วยกัน
ยามมืดมิดเที่ยงคืน พลังเธอไม่ไหวหวั่น
เหมือนขอพรทุกวัน ให้ฉันได้พาเธอไป

Life is a mystery, 
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home

ชีวิตคือความลับลวง
เราทุกคนเดียวดายเหลือทน
ได้ยินเสียงเธอก้องดัง
อบอุ่นเหมือนใกล้กัน

Just like a prayer, your voice can take me there
Just like a muse to me, you are a mystery
Just like a dream, you are not what you seem
Just like a prayer, no choice your voice can take me there

เหมือนดั่งขอพร เสียงเธอช่วยพาฉันจร
เหมือนดั่งแรงบันดาลใจ เธอดูลับลวงกว่าใคร
เหมือนดั่งความฝัน เธอเหมือนไม่ใช่อย่างนั้น
เหมือนดั่งขอพร ต้องเจอ เสียงเธอช่วยพาฉันจร

Just like a prayer, I’ll take you there
It’s like a dream to me

เหมือนดั่งขอพร ฉันพาเธอจร
เหมือนราวกับฉันฝันไป