โดย Trt Thongnuan

19 พฤศจิกายน 2016

 

“Moon River”
(มูนริเวอร์)
— Andy Williams —

Ost. Breakfast at Tiffany’s

 

breakfast

ที่มารูป: http://a1200.phobos.apple.com

Moon river, wider than a mile
I’m crossing you in style some day
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going, I’m going your way

มูนริเวอร์ งามเลิศเลอกว้างไกล
จักก้าวข้ามอย่างมั่นใจสักวัน
โอ้ นทีสานฝัน เกินจะเทียบทัน
ความตั้งใจของฉัน จักก้าวตามเจ้าไป

Two drifters, off to see the world
There’s such a lot of world to see
We’re after the same rainbow’s end, waiting, round the bend
My Huckleberry Friend, Moon River, and me

เราสองคน ค้นหาโลกกว้างไกล
เดินทางเพื่อเจออะไรแปลกตา
มุ่งไปปลายสายรุ้งเหนือนภา เฝ้ารอบางสิ่งมา
เพื่อนรักเจอกันอีกครา มูนริเวอร์ สองเรา

Moon river, wider than a mile
I’m crossing you in style some day
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going, I’m going your way

มูนริเวอร์ งามเลิศเลอกว้างไกล
จักก้าวข้ามอย่างมั่นใจสักวัน
โอ้ นทีสานฝัน เกินจะเทียบทัน
ความตั้งใจของฉัน จักก้าวตามเจ้าไป

Two drifters, off to see the world
There’s such a lot of world to see
We’re after that same rainbow’s end, waiting, round the bend
My Huckleberry Friend, Moon River, and me

เราสองคน ค้นหาโลกกว้างไกล
เดินทางเพื่อเจออะไรแปลกตา
มุ่งไปปลายสายรุ้งเหนือนภา เฝ้ารอบางสิ่งมา
เพื่อนรักเจอกันอีกครา มูนริเวอร์ สองเรา