โดย Trt Thongnuan

6 มกราคม 2017

เป็นเพลงของ Backstreet Boys ที่ชอบมากๆ อีกเพลง เศร้ามากๆ อีกเช่นกันเมื่อดูมิวสิกวิดีโอ และแปลยากมากด้วย

“Show Me The Meaning of Being Lonely”

ช่วยฉันให้เข้าใจความเหงาเป็นเช่นไร
— Backstreet Boys —

 

ที่มารูป: http://vignette4.wikia.nocookie.net

So many words for the broken heart
It’s hard to see in a crimson love
So hard to breathe
Walk with me, and maybe
Nights of light so soon become
Wild and free I could feel the sun
Your every wish will be done
They tell me

เมื่อใจสลาย เพราะความรักสิ้นไป
ยากจะเข้าใจ คำปลอบโยนมากมาย
ยากจะหายใจ
ทำได้เพียง มากับฉัน
ห้วงนิทรา ส่องประกายเข้ามา
สุริยา ทอแสงกระทบตา
ความหวังในใจ เสร็จสมได้
ฉันรับรอง

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with?
Tell me why I can’t be there where you are
There’s something missing in my heart

ช่วยฉันให้เข้าใจ ความเหงาเป็นเช่นไร
หรือฉันต้องทุกข์ทน ความเศร้าอยู่เรื่อยไป
แล้วทำไม เราสองไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนใจฉันขาดไปไม่ครบดวง

Life goes on as it never ends
Eyes of stone observe the trends
They never say forever gaze if only
Guilty roads to an endless love (endless love)
There’s no control
Are you with me now?
Your every wish will be done
They tell me

โอ้ชีวิต ต้องดำเนินเรื่อยไป
มีเพียงสายตา เฝ้ามองเราเรื่อยไป
ไม่เอ่ยอะไร แค่เพียงเฝ้าดูเรื่อยไป
ผิดในใจ ปล่อยให้รักร่ำไป (รักร่ำไป)
ให้มันเป็นไป
ยังมีฉันใช่ไหม
ความหวังในใจ เสร็จสมได้
ฉันรับรอง

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with?
Tell me why I can’t be there where you are
There’s something missing in my heart

ช่วยฉันให้เข้าใจ ความเหงาเป็นเช่นไร
หรือฉันต้องทุกข์ทน ความเศร้าอยู่เรื่อยไป
แล้วทำไม เราสองไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนใจฉันขาดไปไม่ครบดวง

There’s nowhere to run
I have no place to go
Surrender my heart, body, and soul
How can it be
You’re asking me
To feel the things you never show?

ฉันหมดทางจะไป
สิ้นที่พักพิงหัวใจ
ยอมอย่างหมดอาลัย ใจ กาย และชีวัน
จะเป็นได้ไง
เธอขอฉันให้
รู้สึกอะไรที่ฉันไม่เห็น

You are missing in my heart
Tell me why I can’t be there where you are?

เธอค่อยๆ เลือนหายจากใจฉัน
แล้วทำไมเราสองไม่ได้อยู่ด้วยกัน

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with?
Tell me why I can’t be there where you are
There’s something missing in my heart

ช่วยฉันให้เข้าใจ ความเหงาเป็นเช่นไร
หรือฉันต้องทุกข์ทน ความเศร้าอยู่เรื่อยไป
แล้วทำไม เราสองไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนใจฉันขาดไปไม่ครบดวง