โดย Trt Thongnuan

17 มีนาคม 2015

 

sometimes-love-just-aint-enough

ที่มารูป: https://public-bn1305.files.1drv.com

“Sometimes Love Just Ain’t Enough”
(บางทีรักนั้นไม่พอ) 
— Patty Smyth and Don Henley —

Now I don’t wanna lose you
But I don’t wanna use you
Just to have somebody by my side
And I don’t wanna hate you
I don’t wanna take you
But I don’t wanna be the one to cry

ฉันไม่อยากจะเสียเธอ
แต่ฉันไม่อยากหลอกใช้เธอ
แค่อยากจะมีใครสักคนคอยเคียงข้าง
และฉันไม่อยากจะเกลียดเธอ
ฉันไม่อยากจะครองเธอ
แต่ฉันไม่อยากจะพบจะเจอแต่น้ำตา

And that don’t really matter to anyone, anymore
But like a fool I keep losing my place
And I keep seeing you walk through that door

และนั้นไม่สำคัญเท่าไร ไม่ว่ากับใคร ไม่อีกเลย
แต่ฉันเหมือนเป็นคนโง่ที่ดันหมดค่าไปเฉยๆ
ได้แต่มองดูตัวเธอนั้นเดินจากไป

But there’s a danger in loving somebody too much
And it’s sad when you know it’s your heart you can’t trust
There’s a reason why people don’t stay where they are
Baby sometimes love just ain’t enough

แต่เจ็บยิ่งนักที่ไปรักใครบางคนอย่างมากล้น
สุดจะเศร้าเกินจะทนเมื่อใจตนเชื่อไม่ได้
มีเหตุผลที่คนเราเลือกไม่ยืนอยู่เพื่อใคร
คนดีรู้ไหมบางทีรักนั้นไม่พอ

Now I could never change you
And I don’t wanna blame you
Baby you don’t have to take the fall

ไม่มีทางจะทำให้เธอเปลี่ยน
และไม่อยากโทษเป็นบทเรียน
ที่รักเธอไม่ต้องรับผิดแทนใคร

Yes I may have hurt you
But I did not desert you
Maybe I just want to have it all

ใช่ที่ฉันทำร้ายเธอ
แต่ว่าฉันไม่ทิ้งเธอ
บางทีฉันคงเห็นแก่ตัวเกินไป

It makes a sound like thunder, it makes me feel like rain
And like a fool who will never see the truth
I keep thinking something’s gonna change

ดั่งเสียงฟ้าร้องคำราม ทำให้นึกถึงยามฝนโปรยมา
และฉันนั้นโง่จนไม่เคยตระหนักว่า
เฝ้าแต่รอเธอเป็นคนใหม่อย่างหมดหวัง

But there’s a danger in loving somebody too much
And its sad when you know it’s your heart you can’t trust
There’s a reason why people don’t stay where they are
Baby sometimes love just ain’t enough

แต่เจ็บยิ่งนักที่ไปรักใครบางคนอย่างมากล้น
สุดจะเศร้าเกินจะทนเมื่อใจตนเชื่อไม่ได้
มีเหตุผลที่คนเราเลือกไม่ยืนอยู่เพื่อใคร
คนดีรู้ไหมบางทีรักนั้นไม่พอ

And there’s no way home
When it’s late at night and you’re all alone
Are there things that you wanted to say
And do you feel me beside you in your bed?
There beside you, where I used to lay

และไม่มีหนทางไป
ในค่ำคืนเดียวดายที่ตัวฉันนั้นไร้เธอ
มีอีกไหมที่เธออยากจะบอกไว้
และยังรู้สึกว่ามีฉันคอยอยู่ใกล้
อยู่ข้างๆ ไงตรงใจของเธอเลย

And there’s a danger in loving somebody too much
And it’s sad when you know it’s your heart they can’t touch
There’s a reason why people don’t stay who they are
Baby sometimes love just ain’t enough
Baby sometimes love, it just ain’t enough

และเจ็บยิ่งนักที่ไปรักใครบางคนอย่างมากล้น
สุดจะเศร้าที่ใจตนเขายังคงไม่เห็นได้
มีเหตุผลที่คนเราเปลี่ยนเป็นคนละคนไป
คนดีรู้ไหมบางทีรักนั้นไม่พอ
คนดีรู้ไหมบางทีรัก…ไม่เคยจะพอ