Home Tags กระดูกพรุน

Tag: กระดูกพรุน

คนไทยกับการเจ็บข้อสะโพก

ฟังรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเล่าถึงอาการเจ็บข้อสะโพกของคนไทยว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้าง และจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ข้อสะโพกเสื่อม