Home Tags กันย์ พันธ์สุวรรณ

Tag: กันย์ พันธ์สุวรรณ

๙ ศาสตรา

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 159; ดู “๙ ศาสตรา” ภาพยนตร์แอนิเมชันเปิดตัวบริษัทเอ็กฟอร์แมท ฟิล์มส์ บริษัทผลิตแอนิเมชันแห่งราชอาณาจักรไทยค่าาาา #ปรบมือรัว ทีแรกเห็นหนังตัวอย่างนี่หวั่นใจจริงๆ กลัวจะหน้ามืดตามัวยัดเยียด ‘ความเป็นไทย’ จนบทหนังเสียสมดุลและขาดเอกภาพ แต่ปรากฏว่า บทหนังนี่เองที่เป็นสิ่งดีงามอันดับต้นๆ ของหนังเรื่องนี้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบทที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างซับซ้อน เราวางโครงเรื่องง่ายๆ ก็ได้ แต่ต้องใส่ใจในรายละเอียด ให้มันมีความหนักแน่น มีเหตุมีผล และมีประเด็นที่ชัดเจน