Home Tags การกำจัด

Tag: การกำจัด

เห็บ

เห็บ (Ticks) เป็นปรสิตภายนอกที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มีหลายสายพันธุ์ มีรูปร่างแตกต่างกันขึ้นกับช่วงชีวิต เมื่อสุนัขเเละสัตว์เลี้ยงติดเห็บและโดนดูดกินเลือดจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดโรคภัยต่่างๆ หลายประการ