Home Tags การตรวจเลือด

Tag: การตรวจเลือด

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพ

ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพ? อายุเท่าไรจึงควรตรวจสุขภาพ? ควรตรวจอะไรบ้าง? ฟังคำตอบได้จาก: นายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center