Home Tags การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า

Tag: การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 3: การวินิจฉัย

สำหรับผู้ที่ซึมเศร้า บางครั้งจะคิดว่าการรักษาคงช่วยอะไรไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว ยิ่งคุณไปพบแพทย์เร็วเพียงใด ก็จะยิ่งหายจากโรคซึมเศร้าได้เร็วเท่านั้น แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคนี้หรือไม่ อาการที่เป็นจัดอยู่ในขั้นใด และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้