Home Tags ก้อนหินก้อนนั้น

Tag: ก้อนหินก้อนนั้น

ก้อนหินก้อนนั้น

เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลาใครมาทำกับเราให้เจ็บช้ำใจ ลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน ถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้