Home Tags คนไทย

Tag: คนไทย

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 8: ความสำเร็จของนักเรียน

สำหรับครูแล้ว การได้เห็นนักเรียนที่ตนสอนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าครูเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แต่ “ความสำเร็จ” มีได้หลายรูปแบบ หากเป็นครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติแล้ว อะไรจะถือว่าเป็น “ความสำเร็จ” ของนักเรียนล่ะ? จะต้องได้โล่รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นกันเลยหรือไม่!? ฟังประสบการณ์และความในใจจาก “ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติ วิทยากรจาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันเลยดีกว่า!

รักหรือกลัว

นักข่าวต่างประเทศท่านหนึ่งตั้งคำถามว่า คนไทยที่ออกมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้มาด้วยความจริงใจหรือไม่ เขามาด้วยความรักหรือความกลัว คำถามนี้ คนไทยคงรู้สึกแปลกใจและอาจจะโกรธที่ได้ยิน แต่เมื่อนักข่าวเป็นชาวต่างชาติคงจะไม่เคยเห็นหรือไม่เข้าใจว่า ทำไมคนแหนแห่กันออกมาทั่วประเทศ

คนไทยปัจจุบัน น่าเป็นห่วงอนาคต

ในประเทศไทยปัจจุบันมีประชากร 65.9 ล้านคน เป็นชาย 32.1 ล้านคน (49%) หญิง 33.4 ล้านคน (51%) มีสัญชาติไทย 62.3 ล้านคน ไม่มีสัญชาติไทย 3.2 ล้านคน อายุ 15 ปี ขึ้นไปมี 55.83 ล้านคน อยู่ในกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน โดยที่ 37.6 ล้านคนมีงานทำ อีก 4.3 แสนคนว่างงาน ส่วนที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ไม่พร้อมทำงานมี 17.45 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา คนชรา เป็นต้น