Home Tags คนไม่จำเป็น

Tag: คนไม่จำเป็น

คนไม่จำเป็น

อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา อยากให้เธอรู้ความจริงข้างใน ว่าฉันรักเธอมากเพียงใด