Home Tags ความคิดถึง

Tag: ความคิดถึง

จำจันทร์

พระจันทร์เป็นสิ่งที่แปลกคงเป็นเพราะว่าพระจันทร์อยู่ใกล้โลกมาก จึงทำให้เราเห็นพระจันทร์ใหญ่กว่าดาวอื่นๆ เสมอเมื่อเรามองฟ้า เราคาดหวังจะเห็นพระจันทร์ วันไหนไม่เห็น เราก็จะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อย พระจันทร์หลบหายไปไหนนะ