Home Tags ความทุกข์

Tag: ความทุกข์

ความรักเป็นความทุกข์ (เหรอ)

ผมเกิดความหงุดหงิดทางปรัชญาอยู่พอสมควร ความหงุดหงิดนี้มักเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะครับ เมื่อเราได้รับคำอธิบายบางอย่างที่ดูจะถูกต้องสมบูรณ์ เพรียบพร้อมไปเสียหมด ทุกคนยอมรับว่า "ใช่" หรือ "เออว่ะ" หรือแม้แต่ "จริงที่สุดนะเพื่อน" บังเอิญเรื่องที่หลายคนว่าจริงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอันแสนธรรมดา แต่อำนาจของมันเกินธรรมดาไปมาก สิ่งนี้เรียกว่า "ความรัก"