Home Tags ความผูกพัน

Tag: ความผูกพัน

เรียนรู้ภาษากายสุนัข 16 ท่า

ลองมาเรียนรู้ภาษากายสุนัข 16 ท่า เพื่อเข้าใจเพื่อนสี่ขาได้ดีขึ้น การเข้าใจภาษากายของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นตัวที่คุณเลี้ยงไว้เองหรือตัวไหนๆ ก็ตาม ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและจริงใจกับเพื่อนสี่ขาของคุณ

ความรักเป็นความทุกข์ (เหรอ)

ผมเกิดความหงุดหงิดทางปรัชญาอยู่พอสมควร ความหงุดหงิดนี้มักเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะครับ เมื่อเราได้รับคำอธิบายบางอย่างที่ดูจะถูกต้องสมบูรณ์ เพรียบพร้อมไปเสียหมด ทุกคนยอมรับว่า "ใช่" หรือ "เออว่ะ" หรือแม้แต่ "จริงที่สุดนะเพื่อน" บังเอิญเรื่องที่หลายคนว่าจริงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอันแสนธรรมดา แต่อำนาจของมันเกินธรรมดาไปมาก สิ่งนี้เรียกว่า "ความรัก"