Home Tags ความอ้วน

Tag: ความอ้วน

การควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้อง

การควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้องควรทำอย่างไร กินยาหรืออาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ผลหรือไม่ อาหารประเภทใดที่ส่งผลต่อน้ำหนักมากที่สุด ฟังคำตอบได้จากคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

อันตรายของยาลดความอ้วน

"ยาลดความอ้วน" มีจริงหรือไม่ ใช้แล้วได้ผลดีหรือมีอันตรายกันแน่ ยาลดความอ้วนที่ขายกันแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตใช้ได้ผลจริงหรือไม่ ฟังคำตอบได้จากคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center