Home Tags ความเป็นเด็ก

Tag: ความเป็นเด็ก

Childhood

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 173; ดู Childhood หรือชื่อไทย “โรงเรียนริมป่า” หนังสารคดีที่พาเราไปดูการเรียนการสอนในช่วงเวลา 1 ปีของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งไม่ได้ให้เด็กทำอะไรอื่นเลยนอกจากเล่น เล่น และเล่น ชื่อหนัง Childhood แปลว่า “วัยเด็ก ความเป็นเด็ก” เป็นชื่อที่แปลตรงตัวมาจากชื่อภาษานอร์เวย์ว่า Barndom หนังเรื่องนี้เป็นผลงานการตามติดชีวิตเด็กอนุบาลโรงเรียนออโรร่า โดยผู้กำกับสาวชาวนอร์เวย์ นามว่า มาร์เกร็ธ โอลิน ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นเธอในหนัง