Home Tags คาทอลิก

Tag: คาทอลิก

Spotlight

Spotlight สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2001 - 2002 เมื่อ The Boston Globe หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ลงสกู๊ปข่าวเปิดโปงว่า บาทหลวงคาทอลิกเกือบร้อยรูปในเมืองนั้น