Home Tags คู่รักเพศเดียวกัน

Tag: คู่รักเพศเดียวกัน

If These Walls Could Talk 2

เมื่อวานตอนหัวค่ำได้ดูรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด” ตอน “ทำไมแต่งงานกันไม่ได้” ที่ว่าด้วยเรื่องของการหาทางออกและความเป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกันตามกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน