Home Tags จอย เธอสู้เพื่อฝัน

Tag: จอย เธอสู้เพื่อฝัน

Joy

หนังเรื่องนี้สร้างมาจากชีวิตจริงของคุณจอย แมงแกโน (คนเสื้อชมพูในภาพ) ปัจจุบันอายุ 60 และนี่คือภาพปัจจุบัน!!! ดิฉันไปจกมาจากเว็บไซต์แก คุณจอยนี้คือผู้ที่ประดิษฐ์ Miracle Mop