Home Tags จำนวนพยางค์

Tag: จำนวนพยางค์

ป๋อม นรินทร์: ‘The Voice’ Behind Beautiful Songs ตอนที่ 7: ปัจจัยของการแปลเพลงเพื่อร้อง

หากนึกอยากจะแปลเพลงเพื่อเอามาร้องขึ้นบ้างละก็ จะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง จะแปลได้ง่ายๆ อย่างที่คิดหรือไม่นะ ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้เราฟังกันต่อใน "ตอนที่ 7: ปัจจัยของการแปลเพลงเพื่อร้อง"