Home Tags จิระ มะลิกุล

Tag: จิระ มะลิกุล

รัก 7 ปี | ดี 7 หน

ตอนแรกที่ได้ข่าวว่าจะมีหนัง “รัก 7 ปี | ดี 7 หน” (Seven Something) เพื่อฉลองครบรอบ 7 ปี บริษัท GTH ก็งงนิดหน่อยว่า “จะฉลอง 7 ปีไปทำหยังฟะ” (แล้วในอนาคตจะมีฉลอง 11 ปี 18 ปี หรือว่า 23 ปีครึ่งไหม หรือถ้าจะฉลองทุก 7 ปีก็เก๋ดีนะ)