Home Tags ชีวิตอัศจรรย์ของพาย

Tag: ชีวิตอัศจรรย์ของพาย

Life of Pi

Life of Pi น่าจะทำให้หลายคนนึกถึงหนังเรื่อง Big Fish (2003) เพียงเปลี่ยนจาก “เรื่องเล่าของพ่อ” มาเป็น “เรื่องเล่าของพาย” เท่านั้น หนังกล่าวถึงเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาของชายผู้ไม่ธรรมดาคนหนึ่ง