Home Tags ดัชชุน

Tag: ดัชชุน

กำเนิดชื่อสายพันธุ์สุนัข 12 ชนิด

สุนัขเป็นสัตว์นานาชาติอย่างแท้จริง ยืนยันได้จากชื่อสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งตั้งตามชื่อสถานที่ที่เป็นจุดกำเนิดเดิมหรือบางครั้งจากผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์ ชื่อสายพันธุ์สุนัขเสนอมุมมองที่น่าสนใจว่าเราเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อย่างไร เราลองมาดูชื่อสายพันธุ์สุนัข 12 ชื่อนี้และเรื่องราวที่มาของพวกเขากัน