Home Tags ตัวอักษร

Tag: ตัวอักษร

ที่มาของการติด “福” กลับหัว

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ จะเห็นคำมงคลต่างๆ ปรากฏออกมาเต็มไปหมด ทั้งภาพวาด โปสเตอร์ การ์ดอวยพร ไปจนถึงรูปภาพในโซเชียล หนึ่งในคำที่เห็นบ่อยที่สุดคงเป็นคำว่า “福” ที่คนไทยนิยมออกเสียงเป็นภาษาแต้จิ๋วว่า ฮก หรือวาสนา ไม่ใช่ฮกธรรมดา หลายครั้งยังเป็นตัวฮกกลับหัวด้วย เลยคิดว่าน่าจะเอามาเขียนถึงแบบละเอียดสักครั้งหนึ่ง

ภาษาไทยง่ายมากกกก ยากนิดเดียว ตอนที่ 1: เสียงและอักษร พยางค์และคำ

เปิดประตูสู่โลกแห่งเสียงและอักษร ให้เรารู้ว่า "เสียงในภาษาไทย" ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ ส่วน "อักษรไทย" ก็คือสัญลักษณ์แทนเสียงเหล่านั้น และเมื่อนำเสียงทั้งสามมาประกอบกัน ก็จะเป็น "พยางค์" และ "คำ"