Home Tags ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก

Tag: ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก

The Imitation Game

บางทีเราก็นึกเห็นใจคนเก่ง โดยเฉพาะคนเก่งระดับอัจฉริยะ เพราะความเก่งกาจของเขามักทำให้หลายคนนึกหมั่นไส้ และเข้าใจเจตนาของเขาผิดไปบ่อยครั้ง ดังนั้น คุณสมบัติหนึ่งที่อัจฉริยะพึงมีอีกอย่างก็คือความอดทน