Home Tags ท้องเสียสลับท้องผูก

Tag: ท้องเสียสลับท้องผูก

ปรสิตน้อยกลอยใจ ตอนที่ 9: อาการของโรคปรสิต

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการท้องเสียเรื้อรัง... ...ท้องเสียเป็นมูกเลือด... ...ท้องเสียสลับท้องผูก... หรือขับถ่ายแล้วมีไขมันออกมาด้วย!? และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ละก็... ระวังให้ดี! สิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคจากปรสิต!!! ถ้าอยากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายหรือไม่ และควรรับการตรวจวินิจฉัยอย่างไร โดยวิทยากร ผศ. ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย