Home Tags ธาตุคาร์บอน

Tag: ธาตุคาร์บอน

ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 3: ประเภทของเพชร

อัญมณีอย่างเพชรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง เพชรเลียนแบบถือว่าเป็นเพชรปลอมหรือไม่ เพชรที่เรียกว่า “เพชรรัสเซีย” และ “Cubic Zirconia” คืออะไร พบกับวิทยากร: อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 2: กำเนิดเพชร

มาติดตามกันต่อว่า อัญมณีล้ำค่าอย่าง "เพชร" กำเนิดมาได้อย่างไร