Home Tags นอนไม่พอ

Tag: นอนไม่พอ

เช็กเฟซบุ๊กกันเป็นประจำใช่ไหม?

เฟซบุ๊กกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา อย่างน้อยก็สำหรับคนที่ติดการเช็กบัญชีของตัวเองตลอดเวลา หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น นี่อาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือกลับกันก็ได้ "เมื่อนอนน้อย คุณมักจะเสียสมาธิง่าย เวลาที่เสียสมาธิง่าย คุณจะทำอะไร ก็เล่นเฟซบุ๊กไง"

7 สัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าคุณนอนไม่พอ

ปัจจุบันทั้งการทำงานและสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนการสื่อสารแบบดิจิทัลที่มาแรงแซงโค้งล่อใจจนทำให้คุณต้องโกงเวลานอนของตัวเองลง แต่ทราบหรือไม่ว่า การนอนคือกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญต่อทุกระบบสรีระในร่างกายมนุษย์ ดังนั้น เมื่อเวลานอนถูกลิดรอนลงไป ปัญหาสุขภาพต่างๆ อาจมาเยือน และทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้