Home Tags นักเรียน

Tag: นักเรียน

เพราะ คือ ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของคนไทย จนแทบจะเป็นเหมือนอยู่ประตูข้างบ้านที่ทุกคนพร้อมเดินทางไปได้อย่างง่ายดายในทุกวันนี้ นอกเหนือจากการไปท่องเที่ยว ชอปปิง กินอาหาร และขนมหวานที่ขึ้นชื่อทั้งหลาย สิ่งที่ดึงดูดผู้ไปเยือนคงเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นที่มักสร้างความประทับใจได้เสมอ