Home Tags รูปพยัญชนะ

Tag: รูปพยัญชนะ

ภาษาไทยง่ายมากกกก ยากนิดเดียว ตอนที่ 3: รูปและเสียงพยัญชนะไทย

ทำความรู้จักกับพยัญชนะไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กว่าพยัญชนะไทยมี "44 รูป 21 เสียง" นั้น มันคืออะไร