Home Tags สังคม

Tag: สังคม

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 1

แปลกใจไหมว่าทำไมชาวต่างชาติจึงมาเรียนภาษาไทย... ครูหนุ่ย ผู้ช่วยครูใหญ่ จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม จะมาบอกเล่าประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติให้เราฟังกัน