Home Tags สารเสพติด

Tag: สารเสพติด

คุยกะหมอจิตเวช ตอนที่ 16: ดูแลตัวเองอย่างไร…ให้ห่างไกลจากโรคทางจิตเวช

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักวิธีดูแลสุขภาพกายกันดีอยู่แล้ว... แต่คุณรู้จักวิธีดูแล “สุขภาพจิต” บ้างหรือไม่? จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคทางจิตเวช หรือหากคนใกล้ชิดของเราเป็นอยู่ เราควรดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างไรจึงจะเหมาะสม ฟังคำแนะนำได้จากรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 9: ประสาทหลอน (Hallucination)

หูแว่ว...ได้ยินเสียง แต่ไม่มีต้นตอของเสียง เห็นภาพ...อะไรบางอย่าง ทั้งที่ไม่มีอะไรตรงหน้า ได้กลิ่น...แบบที่คนอื่นไม่ได้กลิ่น.. รับรส...แปลกๆ..ไม่เหมือนชาวบ้าน สัมผัส...เหมือนมีตัวอะไรไต่ตามร่างกาย...บรึยสสสส์ นี่คืออาการของการ "หลอน" หรือ "Hallucination"! ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ...โรคทางจิตเวชก็เป็นสาเหตุหนึ่งในนั้น! พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย