Home Tags สาเหตุของโรค

Tag: สาเหตุของโรค

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 2 “สาเหตุของโรค”

โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว คุณอาจเป็นโรคนี้ได้จากหลายสาเหตุ และตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคยังแตกต่างกันไปด้วย