Home Tags สำเนียง

Tag: สำเนียง

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 3: เมื่อชาวต่างชาติสนทนากับคนไทย

พบกับครูหนุ่ย ผู้ช่วยครูใหญ่ จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม มาบอกเล่าถึงปัญหาที่ชาวต่างชาติพบเมื่อสนทนากับคนไทย เชื่อไหมว่าบางเรื่องเราคนไทยก็นึกไม่ถึง!