Home Tags สีหน้า

Tag: สีหน้า

ทารกมองได้ชัดไม่เกินระยะ 12 นิ้ว

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะชะโงกหน้าเหนือเปลส่งยิ้มให้กับทารกน้อย แต่พวกเขาจะแปลกใจเมื่อได้รู้ว่าทารกมองเห็นหน้าพ่อแม่ไม่ชัด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออสโลทำการศึกษาครั้งใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และผลการศึกษาก่อนหน้าเรื่องการรับรู้ภาพของทารก เพื่อแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าทารกแรกเกิดสามารถแยกแยะอะไรได้บ้าง