Home Tags หนังแฟนตาซี

Tag: หนังแฟนตาซี

Avengers: Infinity War

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 170; ดู Avengers: Infinity War หนังรวมพลซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลภาค 3 ว่าด้วยมหาสงครามล้างจักรวาล บัดนี้ ครบ 10 ปีแล้วที่จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเราเหล่าสาวกสาวิกา นับตั้งแต่เปิดจักรวาลด้วย Ironman เมื่อปี 2008 ถ้าให้สรุปคร่าวๆ ว่าเราได้ดูอะไรกันไปบ้างแล้ว ก็จะประกอบด้วย ไตรภาค Ironman / ไตรภาค Thor / ไตรภาค Captain America / Guardians of the Galaxy 2 ภาค / หนังเดี่ยวของ The Hulk, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man และ Black Panther บวกกับ Avengers ซึ่งดำเนินมาถึงภาคที่ 3 ในปีนี้ สิริรวม 19 เรื่อง และจะยังมีต่ออีก 5 เรื่อง ไปจนถึงปี 2020 คนดูผู้ภักดีอย่างเราก็จะดูกันต่อไปจนปิดจักรวาลโน่นแหละ

Ready Player One

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 169; ดู Ready Player One หนังสดุดีป็อปคัลเจอร์ที่เรารัก คำว่า Pop Culture นี้ ย่อมาจาก Popular Culture หมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นๆ มีศัพท์บัญญัติอย่างเป็นทางการว่า “วัฒนธรรมประชานิยม” แต่หลายๆ ตำราก็ใช้ว่า “วัฒนธรรมสมัยนิยม” หรือ “วัฒนธรรมกระแสนิยม” หรือใช้ทับศัพท์ว่า “วัฒนธรรมป็อป” ไปเลย คำว่า “ป็อปคัลเจอร์” ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการประเมินค่าว่าเป็น “วัฒนธรรมชั้นต่ำ” ซึ่งตอบสนองรสนิยมโหลๆ ของประชาชนคนบ้านๆ ที่มีการศึกษาน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่า ป็อปคัลเจอร์ก็มีคุณค่าในตัวเอง และเป็นเครื่องสะท้อนความนิยมแห่งยุคสมัยหรือความเป็นไปของสังคมได้