Home Tags หวังหยวนจือ

Tag: หวังหยวนจือ

หญิงจีนคนแรกที่ทำศัลยกรรมได้เป็นถึงฮองเฮา

หวังหยวนจือ (王源之) เป็นฮองเฮาองค์ที่สองในฮ่องเต้เหลียงอู่ตี้ เซียวเหยี่ยน ซึ่งครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 502-549 แห่งราชวงศ์เหลียงช่วงยุคราชวงศ์เหนือใต้ของจีน มีชื่อเสียงสำคัญคือได้ชื่อว่าเป็นฮองเฮาเพียงองค์เดียวที่ทำศัลยกรรม หรือพูดให้สำคัญกว่านั้นคือเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์จีนที่ทำศัลยกรรม