Home Tags อ่านหนังสือ

Tag: อ่านหนังสือ

วรรณคดีไทยไดเจสต์

ความพยายามในการนำวรรณคดีไทยมาเล่าใหม่ด้วยสำนวนที่ทันสมัยกว่าเดิม แม้จะไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ยิ่งในสมัยนี้ที่คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกวันๆ...การนำวรรณคดีต้นฉบับที่เป็นร้อยกรองมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว และจับบางประเด็นตามความสนใจของคนรุ่นใหม่ ก็อาจจะทำให้หลายคนมองวรรณคดีด้วยใจที่เปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้

หยิบหนังสือขึ้นมาสิ แล้วคุณจะอายุยืน

คุณกำลังหาวิธีทำให้อายุยืนโดยไม่ต้องงดรับประทานของโปรดใช่ไหม เพียงแค่นั่งลงอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม คุณก็ได้แตะน้ำพุแห่งเยาว์วัยเข้าแล้ว นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ทำวิจัยเพราะต้องการเข้าใจว่าการอ่านหนังสือส่งผลดีต่อสุขภาพบ้างหรือไม่ เรารู้กันอยู่แล้วว่าการอ่านส่งผลดีต่อจิตใจ ช่วยกระตุ้นการส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทในสมอง ยังไม่รวมถึงช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้แข็งแรงขึ้น แต่นักวิจัยต้องการทราบว่า การอ่านช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วยหรือไม่