Home Tags อ่าน

Tag: อ่าน

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 8: ความสำเร็จของนักเรียน

สำหรับครูแล้ว การได้เห็นนักเรียนที่ตนสอนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าครูเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แต่ “ความสำเร็จ” มีได้หลายรูปแบบ หากเป็นครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติแล้ว อะไรจะถือว่าเป็น “ความสำเร็จ” ของนักเรียนล่ะ? จะต้องได้โล่รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นกันเลยหรือไม่!? ฟังประสบการณ์และความในใจจาก “ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติ วิทยากรจาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันเลยดีกว่า!

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 7: สื่อที่ใช้สอนภาษามีอะไรบ้าง (ต่อ)

มาดูกันต่อเลยว่า สื่อที่ใช้ในการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติมีอะไรบ้างนะ เหมือนที่เราคนไทยเรียนกันบ้างไหม แล้วฝรั่งเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าว ดูละครโทรทัศน์แบบเราได้รึเปล่า พบกับ “ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ วิทยากรคนเก่งของเรา จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันต่อดีกว่า

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 7: สื่อที่ใช้สอนภาษามีอะไรบ้าง

เวลาชาวต่างชาติเรียนภาษาไทย สื่อที่ใช้ในการสอนภาษาไทยมีอะไรบ้าง เหมือนที่เราคนไทยเรียนกันบ้างไหม แล้วฝรั่งเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าว ดูละครโทรทัศน์แบบเราได้มั้ยนะ มาฟัง“ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ วิทยากรคนเก่งของเรา จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันดีกว่า

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 6: ปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวัน (ต่อ)

มาฟังกันต่อเลยว่า เมื่อชาวต่างชาติเรียนอ่านเขียนภาษาไทยในเวลาที่จำกัด เขามีปัญหาอะไรกันอีกบ้าง แล้วเขาสับสนเรื่องการสะกด “คะ” “ค่ะ” เหมือนคนไทยไหมนะ!? โดยวิทยากรคนเก่งของเรา “ครูหนุ่ย” จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม คนเดิมจ้า

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 5: การอ่านและการเขียนมีปัญหาอะไรบ้าง

เชื่อไหมว่า ปัญหาหนึ่งที่คนต่างชาติต้องเจอเวลาอ่านภาษาไทยคือ “ฟอนต์” และ “ลายมือ” คนไทยที่เหมือนกับฝันร้ายสำหรับเขา!? มาฟังครูหนุ่ย จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เล่าให้ฟังโดยละเอียดกัน ในรายการ “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 5”!

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 2: สอนชาวต่างชาติต่างกับสอนคนไทยอย่างไร

การสอนชาวต่างชาติต่างกับสอนคนไทยอย่างไร พื้นฐานความรู้และเวลาเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนหรือไม่

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 1

แปลกใจไหมว่าทำไมชาวต่างชาติจึงมาเรียนภาษาไทย... ครูหนุ่ย ผู้ช่วยครูใหญ่ จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม จะมาบอกเล่าประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติให้เราฟังกัน