Home Tags แค่ได้คิดถึง

Tag: แค่ได้คิดถึง

แค่ได้คิดถึง

ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผลมากมายไม่เคยสำคัญ เท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ นั่นคือความรู้สึกที่ใจของฉันคอยอยู่เสมอ