Home Tags โชคลาง

Tag: โชคลาง

ความกลัว “ศุกร์ 13”

วันศุกร์ที่ 13 ภาษาอังกฤษเขียนว่า Friday 13 หรือ Friday the 13th ซึ่งฝรั่งต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยหลายๆ คนเชื่อว่าเป็นวันอวมงคลวันหนึ่ง เราลองมาดูที่มาของความเชื่อดังกล่าวตามแบบตะวันตกและคำศัพท์เฉพาะที่เป็นคำเรียกของคำว่า "ความกลัวศุกร์ 13" กัน

ที่มาของการติด “福” กลับหัว

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ จะเห็นคำมงคลต่างๆ ปรากฏออกมาเต็มไปหมด ทั้งภาพวาด โปสเตอร์ การ์ดอวยพร ไปจนถึงรูปภาพในโซเชียล หนึ่งในคำที่เห็นบ่อยที่สุดคงเป็นคำว่า “福” ที่คนไทยนิยมออกเสียงเป็นภาษาแต้จิ๋วว่า ฮก หรือวาสนา ไม่ใช่ฮกธรรมดา หลายครั้งยังเป็นตัวฮกกลับหัวด้วย เลยคิดว่าน่าจะเอามาเขียนถึงแบบละเอียดสักครั้งหนึ่ง