Home Tags โรคซึมเศร้า

Tag: โรคซึมเศร้า

คุยกะหมอจิตเวช ตอนที่ 17: การพบจิตแพทย์

ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้า...จนใช้ชีวิตลำบาก อย่าเก็บไว้คนเดียว... ไปขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเถอะ แล้วหมอจิตเวชจะไปหาได้ที่ไหนล่ะ? โรงพยาบาลแถวบ้านเราจะมีมั้ย ค่ารักษาจะแพงมั้ย สิทธิการรักษาล่ะ จะใช้ได้มั้ย เราจะเบิกได้รึเปล่า? ฟังคำแนะนำได้จากรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ “คุยกับอาจารย์หมอจิตเวชจุฬาฯ” ตอนที่ 17 เรื่อง “การพบจิตแพทย์”

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 6: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าคืออะไร มีสาเหตุและอาการอย่างไร สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จาก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 4: การรักษา

วิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามักเป็นการผสมผสานกันระหว่างการรักษาด้วยยา การบำบัดด้วยการพูดคุย และการรักษาโดยตัวผู้ป่วยเอง โดยวิธีที่แพทย์ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะอาการที่ผู้ป่วยเป็น

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 3: การวินิจฉัย

สำหรับผู้ที่ซึมเศร้า บางครั้งจะคิดว่าการรักษาคงช่วยอะไรไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว ยิ่งคุณไปพบแพทย์เร็วเพียงใด ก็จะยิ่งหายจากโรคซึมเศร้าได้เร็วเท่านั้น แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคนี้หรือไม่ อาการที่เป็นจัดอยู่ในขั้นใด และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 2 “สาเหตุของโรค”

โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว คุณอาจเป็นโรคนี้ได้จากหลายสาเหตุ และตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคยังแตกต่างกันไปด้วย

มารู้จักโรคซึมเศร้ากันเถอะ

บางคนเข้าใจว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่ปัญหาสุขภาพใดๆ จริงๆ แล้ว ภาวะซึมเศร้าคืออาการป่วยอย่างแท้จริง โดยมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นจริง และไม่ใช่สิ่งที่คุณจะ “สลัดหลุด” ออกได้ง่ายๆ โดยการ “คุมสติให้อยู่” เท่านั้น